Левитра 2 5 где можно купить виагру в тамбове

Съчетанието между лекарства и Levitra може да повлияе сериозно на кръвното налягане.

- Ако вземате ритонавир или индинавир, лекарства за HIV (ХИВ, причинителя на СПИН).

Първият хормон - Cyclic GMP отговаря за това мускула в артериалната стена на пениса да увеличи нивото на кръвта.

Такива състояния са ангулация, болест на Пейрони и кавернозна фиброза.При наличие на което и да е от тези състояния и оплаквания трябва задължително да се консултирате с Вашия лекар преди да вземате Levitra.Консумация на храна и напитки с Levitra • Levitra (Bayer) се приема с или без храна .Левитра се поглъща 25 до 60 минути преди полов акт.Ако имате някое от тези оплаквания, консултирайте се с Вашия лекар преди да вземете Levitra: - Не трябва да приемате Левитра, ако сте алергични (ако сте свръхчувствителни) към основната съставка Vardenafil или към някоя от другите съставки на Levitra.