Blestemul focului online dating

Posted by / 30-Jun-2017 21:34

Învățătorul, îngrijorat în taină ca și nevastă-sa și doritor de compătimire și încurajări care să-i risipească temerile, căută și găsi un prilej să povestească și lui Belciug toată încurcătura.

O scrisoare recomandată de la avocatul Lendvay vesti data licitației de care avea groază doamna Herdelea, oricât îi explica Titu că e o simplă formalitate.

Dăscălița înțelese numaidecât că nu poate fi la mijloc lucru curat. Pe cine nu suferă inima mea, să știi că-i suflet de câine!

— Ai să vezi, bărbate, că pămătuful umblă după vreo potlogărie! Învățătorul se încurcă, îndrugă protestări timide ca ,,doar n-o fi nici el așa de hapsân, că-i popă și ar fi rușine"... Mi-a venit și mie rândul, că tu m-ai frecat destul...

În vinerea fixată, avocatul sosi de dimineață, dar se opri numai o clipă, să comunice învățătorului că, având o afacere urgentă în Armadia, să-l aștepte înspre amiază, la întoarcere, pentru descurcarea formalităților.

Acuma Herdelea se văzu nevoit să spună și familiei, cu multe înconjururi și menajamente, că Belciug, pentru orice eventualitate, are să vie la licitație...

Era o zi de primăvară minunată, cu miresme de flori de câmp în aer, cu un cer ca o oglindă fermecată. Belciug, spăimântat, ieși afară fără să spună o vorbă. Țiganul o zbughi pe poartă, în vreme ce doamna Herdelea striga întruna, amenințând cu mătura pe preotul ce pășea foarte grăbit: — Mutule! Am să te învăț eu omenie dacă n-ai învățat la tatăl tău! În aceeași vreme i-ar mai fi plăcut să păstreze și ceva gologani la chimir ca să aibă la îndemână de s-ar ivi cumva pământ bun de vânzare, să-și mărească mai mult moșia și gospodăria... Nu se dumerea cum a putut o iubire atât de furtunoasă să sfârșească atât de neașteptat și de urât.

Nu îşi mai poate atinge copilul, dar se refugiază în camera lui, pentru a-şi alina dorul de el strângând la piept haina pe care băiatul a purtat-o în noaptea de 30 noiembrie 2015. Şi-au îngropat copiii şi sunt convinşi că nu focul i-a blestemat aşa, ci mizeria din spitale şi nepăsarea autorităţilor.

Statul a vandut bunuri confiscate de doar 20,5 milioane lei.

Deși stăruia între dinți răceala, amândoi se prefăceau că nu știu nimic, iar Herdelea trăgea nădejdea acum să-l înduioșeze și să netezească drumul spre o împăcare adevărată, din ce în ce mai înfricoșat să nu-i facă vreo poznă cu locul casei.

Viața însă își reluă chiar de-a doua zi mersul ei obișnuit, nepăsătoare nici de dureri și nici de bucurii.

Toți vorbeau mereu de ea, ghiceau pe unde o fi ajuns și ce-o fi făcând, iar dăscălița și Ghighi lăcrimau când dădeau peste vreun lucrușor rămas de la dânsa.

blestemul focului online dating-55blestemul focului online dating-10blestemul focului online dating-69

Focul din Incendiul de la Colectiv nu s-a stins, mocneşte încă în sufletele familiilor care şi-au pierdut copiii.

One thought on “blestemul focului online dating”